Software-ul ERP

pentru firme mici din Romania 


3 milioane de utilizatori

în toată lumea şi îmbunătăţirea continuă
a softwareului pe baza semnalelor de la aceştia

mii de APP-uri şi extensii

la softwareul de bază, realizate de comunitatea de dezvoltatori, o mare parte fiind disponibilă gratis

prietenos

rulează din browser (ex Google Chrome), are o interfaţă ergonomică şi intuitivă - uşor de utilizat

Producţie

de la producţia simplă bazată pe reţete ... la planificarea complexă a producţiei


Planificarea şi managementul producţiei poate fi o activitate complexă, prin utilizarea unui software aceasta se poate gestiona într-un mod mai consistent.

Avem la dispoziţie 2 module diferite pentru managementul producţiei:

1. producţia simplă, pe bază de reţete (Bonuri de consum)
2. producţia complexă cu multe faze tehnologice, alocare maşini şi oameni

În ambele cazuri principalele beneficii vor fi:
+ prestabilirea tehnologiilor şi a consumului
+ generarea semiautomată a comenzilor de fabricaţie din comenzile clienţilor 
+ mişcarea automată a stocurilor de materii prime şi produse finite
 + posibilitatea de a face statistici şi analize complexe.

 

Odoo text and image blockCRM (client relationship management)

de la apariţia unui idei de vânzare ... până la ofertare şi comandă

Activitatea de marketing, prospectare piaţă şi contactare clienţi poate fi una labolioasă, lungă, în cursul căruia se utilizează în mod sistematic o serie de informaţii.

+ putem defini idei de vânzare (aşa zisele Piste)
+ pe care le transformăm în oportinutăţi de vânzare
+ de-a lungul relaţiilor cu clienţii putem planifica contactele cu aceştia (întâlniri, telefoane, emailuri) şi avem la dispoziţia istoricul relaţiilor cu aceştia
+ eforturile echipe de vânzări vor deveni transparente, uşor de monitorizat prin indicatori de performanţă care se pot vizualiza pe Dasboard.

După realizarea ofertei vom trece la utilizarea modulului Vânzări. 

Vânzări

de la ofertă ... la comanda clientului ... finalizat prin facturare

+  Oferta către clienţi se poate realiza într-un mod foarte rapid, pe baza diferitelor listde de preţ (dedicate clienţilor, pe bază de calcul adaos minim, în valute, cu promoţii, etc)

+ Oferta se poate transorma în PDF şi transmite direct clientului.

+ Comenzile se realizează cu un click din Ofertă, cu eventualele modificări necesare. Comenzile se pot confirma prin email, se pot transmite către producţie sau depozit.

+  Comenzile de client realizează atomat rezervări din stocul liber,
aceasta se poate corela cu un nivel de stoc minim prestabilit pentru un produs.

Odoo text and image block
 

Odoo image and text block

Gestiune stoc

recepţie produse ... transferuri între depozite ... inventar ... avizare

+ Din Comenzile către furnizor realizăm Recepţia de produse (după eventuale modificări). Produsele intră în stocul nostru, se poate tipării Recepţia.

+ Dacă avem mai multe depozite (inclusiv cele temporare cum ar fi maşinile de transport sau punctele de lucru provizirii) atunci vom realiza transferul de produse dintre aceştia.

+ La perioade regulate (ex. la sfârşitul anului) sau la cerere vom realiza inventare complete sau inventariere de control (doar câteva repere). Putem tipări PV de inventar.

+ În cazul în care produsele sunt livrate clientului, atunci scădem gestiunea prin realizarea Avizelor de însoţire a mărfurilor. 


Contabilitate primară şi modul financiar

plata facturilor intrate şi ieşite ... urmărire costuri (pe conturi analitice) ... bugete

+Gestionăm plata facturilor intrate şi ieşite,  atat cele cash cat si platile prin bancă.

+ Prin definirea şi utilizarea conturilor analitice (centre de cost-venit) putem urmări situaţia costurilor şi veniturilo defalcate pe aceste conturi analitice.

+ Prin utilizarea Bugetelor, putem satbili costuri și venituri pe caplitole de buget, în care se pot include inclusiv costuri indirecte (proporţional cu valoarea costurilor directe).

+ Toate aceste indicatori se pot monitoriza prin utilizarea Dashboardului.

 
Odoo text and image block
 


Odoo image and text block

Managementul proiectelor

gestionarea taskurilor, a timpilor şi a priorităţilor ... monitorizare resurse


În cazul proiectelor întotdeauna apare factorul imprevizibil. Prin planificarea taskurilor şi a resurselor alocate dorim să "îmblânzim" cumva imprevizibilul.

+ stabilim taskurile, responsabilii şi timpii necesari,

+ urmărim în timp real consumul de resurse pe proiecte, facem corecţii,

+ gestionăm priorităţile care apar şi intervenim în funcţie de termenele limită

+ la ofertarea noilor proiecte avem la dispoziţie date din proiectele anterioare similare. 

Prin cele de mai sus vom avea şanse mult mai mari de reuşită, de exemplu prin încadrarea în resursele (bani, timpi) planificate iniţial. 

Calendar evenimente şi sistem de comunicare

în loc de sute de emailuri şi telefoane interne ... vă propunem altceva

+ Sistemul intern de comunicare va asigura ca toţi cei implicaţi într-un anumit proiect,
o comandă client, gestionarea unei facturi, etc să poată primi mesaje despre aceasta.


+ Acest sistem tototdată poate asigura şi comunicarea cu terţe persoane din exterior (de ex. client, furnizor, subcontractant, etc), trebuie doar să-l adăugăm în grup.

+ Calendarul de evenimente partajat va fi foarte util la planificarea şi vizualizarea întâlnirilor, deplasărilor etc. Se poate accesa şi de pe smartphone.

 

Odoo text and image block
 

Odoo image and text block

Aprovizionare

oferte furnizori ... gestionare stoc minim ... comenzi furnizor ... stocuri pe drum

+ Prin înregistrarea preţurilor de aprovizionare vom putea ţine sub control acest aspect, realizarea şi transmiterea comenzilor de furnizor va fi uşor de făcut.

+ Dacă avem setate stocuri minime la anumite produse, atunci comenzile furnizor se pot realiza semiautomat, în funcţie de cantitatea de pe stoc şi cea dorită.

+ Vizualizarea stocurilor aflate pe drum (comandate de la furnizor, dar încă nelivrate) desemenea se poate vizualiza uşor. Documentul de recepţie al produselor se poate genera cu câteva clickuri din Comanda furnizor.


Website, cu secţiune dedicată prezentărilor

... niciodată n-a fost mai simplu să realizaţi şi să gestionaţi propria pagină web

Pagina web al firmei poate fi construită din blocuri predefinite, realizarea unei pagini simple nu va lua mai mult de o zi de muncă, toate acestea prin tehnica Drag & drop.

Pentru firmele care doresc să pună la dispoziţia clienţilor informaţii interesante,
(cum ar fi videofilme, PDF-uri, etc) va fi foarte util secţiunea dedicată Prezentărilor.

Doriţi să vedeţi un exemplu de pagină web construită în acest mod?
Este chiar în faţa Dvs! Vă invităm să vizitaţi şi secţiunea Info utile (prezentări).Odoo text and image block

Odoo image and text block

Webshop

Rulajul webshop-urilor creşte vertiginos! Creaţi-vă propriul webshop.

+ Modulul webshop este uşor de configurat, aşa că lansarea propriul Dvs webshop nu va fi ceva foarte complicat. Webshopul poate fi operaţional în scurt timp.

+ Practic din moment ce utilizaţi deja modulele de bază. cum ar fi cel de Vânzări, Gestiune stoc, Contabilitate primară, realizarea webshopului este un efort similar amenajării unei vitrine.

 

Odoo image and text block

Service

recomandat celor din domeniul service-ului ... service auto, firme de mentenanţă

+  Fluxul de activitate începe cu planificarea service-ului prin ofertare (piese şi timpi  manoperă), şi continuă cu realizarea Fişelor de service (a căror conţinut se modifică în timp).

+ Gestiunea pieselor de schimb, înregistrarea timpilor (de lucru şi cele auxiliare, de ex transport) va asigura transparenţa şi monitorizarea activităţilor, respectiv a costurilor. 
 
+ La nevoie se poate utiliza şi un sistem de tip ticketing pentru ca clienţii din exterior să poată lansa solicitări de service, şi tot ei să aibă posibilitatea de a monitoriza statusul solicitărilor de service.


Control calitate şi managementul calităţii

+ Folosind modulul Control calitate veţi putea stabili pentru fiecare produs tipurile de verificări calitative interfazice şi finale necesare, specificând şi valorile critice pentru fiecare parametru (de ex. dimensiunea cu anumită toleranţă, verificare vizuală).

+ Responsabilul de control calitate va înregistra rezultatele verificărilor, astfel vom avea un istoric cu evoluţia paramterilor de calitate în timp (pe schimburi, pe operatori).
Ulterior pe baza acestor date se vor putea realiza analize complexe, inclusiv pt dezvoltarea produsuului sau modificarea tehnologiei.

Documentaţiai sistemului de management al calităţii (documentaţia ISO9001) poate fi + gestionată uşor cu ajutorul acestui modul, datorită următoarelor:
+ evidenţe versiuni documentaţie cu stabilirea drepturilor de aprobare,
+ înregistrare produse neconforme şi reclamaţii, analiza acestora,
+ gestionarea proiectelor de inovaţie sau a celor de îmbunătăţire.
 
Odoo text and image block

 

Software-ul vi se pare interesant?    Solicitaţi Prezentare Demo prin skype